R1T9 0822

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

585.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

785.00 kr

Produktdata

Längd 40-41
Bredd 26.5-27
Stämpel SS
Pannor/m2 12,1
m2/pall 16,2
Lagerplats OA11

m2 i lager:

2 i lager

Produktbeskrivning

Lite ovanlig typ från Slagstas Tegelbruk med stora, tjocka, fyrkantiga klackar stämplade med spegevänd ”SS”. Pannorna är ganska jämna och i god skick.

 

Tillverkare

Slagstas Tegelbruk

SLAGSTAS TEGELBRUK i Botkyrka kommun i Södermanland var ett av Mälardalens äldsta. Något exakt årtal för grundande finns inte men bruket har varit i drift åtminstone sedan 1600-talet. Slagstas tegelbruk tillhörde Fittja gård fram till 1787 då det övergick till Slagsta gård.

Under Johan Liljencrantz tid på Slagsta gård vid slutet av 1700-talet omnämns att två tegelbruk var knutna till gården. Produktionen såldes främst till Stockholm, men säkert också till andra orter eftersom detta tegel förekommer över stora delar av landet.

Den större av Slagstas båda tegelfabriker låg nordost om Slagsta gård, ungefär där Slagsta Marina finns idag. Den andra, något mindre fabriken, låg rakt norr om Slagsta gård, vid Slagstabadet. Anläggningen vid dagens marina bestod under 1800-talets slut av tre brännugnar, torklador, tegelpress, stall och personalbostäder där tegelmästaren, tegelslagare och tegeldrängar bodde med sina familjer.

Man tillverkade murtegel, taktegel och rörtegel. Råmaterialet, leran, hämtades i en lertäkt strax söder om bruket. Här finns numera ett småhusområde från 1970-talet och ortsnamnen; Tegelängsvägen och Tegelstenen påminner om den tidigare verksamheten.

Produktionen från bruket transporterades med pråm, mestadels till Tegelbacken i centrala Stockholm, och användes i den byggboom som rådde under slutet av 1800-talet. 1885 levererades en miljon tegelstenar från Slagsta tegelbruk till Stockholm. Slagsta var under denna tid Mälardalens största tegelproducent.

I början av 1900-talet minskade efterfrågan på tegel och 1914 lades verksamheten ner. Idag syns rester av anläggningen i form av en stor tegelhög i skogen och fundament till utskeppningsbryggan i Mälaren. Efter torkladorna återstår endast långa stenrader. Resterna efter bruket är ett fornminne.

Stämpel: Stämpeln förekommer i flera olika utföranden. Två SS, eller två spegelvända S, eller ett rättvänt och ett spegelvänt S, eller ett spegelvänt och ett rättvänt.


Dela varukorgen