Kvalitet

Trots att boden på bilden gjort sitt är många av de handslagna tegelpannorna i prima skick tekniskt sett, det handlar bara om att sålla agnarna från vetet!

 

Vi har mångårig erfarenhet av både tegeltak och av att bedöma kvalitet på gammalt taktegel. Innan teglet läggs ut till försäljning sorteras det utifrån kvalitet och sort. Vi kontrollerar då alla pannor så att de inte har slagsprickor eller större skador som påverkar utseendet, funktionen eller hållbarheten. Vi tillåter alla former av påväxter och patina så länge det inte äventyrar kvaliteten.

 

Vid sorteringen accepterar vi mindre frostsprängningar i teglets yta, i mindre omfattning på maskintillverkat tegel och i större omfattning på handslaget tegel. Räkna med att äldre tegel, både maskintillverkat och handslaget, har större storleksvariationer än nytillverkat. Inom handslagna partier kan det även förekomma flera avvikande fabrikat som dessutom varierar ganska mycket i storlek.

 

Alla våra pannor är återbrukade, och vi lämnar således ingen garanti. De pannor vi sorterar fram har redan klarat av många årtiondens påfrestningar, och har därmed bevisat sin kvalitet i verkligheten. Erfarenhetsmässigt vet vi att riktigt bra tillverkat tegel under rätt omständigheter kan hålla i flera hundra år.

 

Läs mer om hur du själv kan sortera ditt tegel i Kunskapsbanken, Tips och råd.

Dela varukorgen