Karta över tegelbruk

Med åren har vi samlat på oss en hel del information om många äldre tegelbruk. Här nedan finns en kortare sammanfattande info om ett antal bruk vars tegel ganska ofta förekommer i vårt sortiment. Det har dock funnits hundratals tegelbruk bara i Sverige, så endast ett fåtal är omnämnda här. Har du information eller framförallt dokumentation kring tegelbruk får du gärna dela med dig till oss.  

      Dela varukorgen