Byggnadsvård

Våra kunder återkommer ofta med önskemål om att anlita oss även till andra renoveringsarbeten än takomläggningar. Det glädjer oss mycket!

I mån av tid försöker vi självklart hjälpa till och vi eftersträvar då, om det är möjligt, att i första hand utföra dessa arbeten vintertid när efterfrågan på takarbeten är mindre.

Oftast bygger och målar vi med miljövänliga naturmaterial som linisolering, trä, tegel, linoljefärg med mera. Läs gärna mer om dessa material oss vårt systerföretag Ekologiska Byggvaruhuset.

 

Byggnadsvårdsföretagen

Vi är medlemmar i Byggnadsvårdsföretagen, en branschorganisation där 9 regionala föreningar för byggnadsvård samverkar. Tillsammans är vi ca 225 företag med specialkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Hjälminge

Så här såg huset ut innan vi påbörjade arbetet.

Det här huset revs helt ner till stommen in- och utvändigt och byggdes sedan upp på nytt. Projektering, skisser och färgsättningsförslag utfördes av oss.

Samma hus interiört. Allt byggdes upp av massiva material och målades med linoljefärger och äggoljetempera.

Fönstren renoverades och kompletterades med nytillverkade kopior där det saknades. All el, värme och VA drogs nytt.


Stennäs

Detta uppdrag var väldigt hedrande för oss eftersom denna till synes oansenliga lilla stuga är något av en världskändis inom arkitekturkretsar och av vissa anses vara en av 1900-talets viktigaste svenska byggnader.

Stennäs ritades av arkitektikonen Gunnar Asplund som sommarhus till sin familj och är nu K-märkt. Asplund är bland mycket annat känd för att ha ritat delar av Skogskyrkogården och Stockholms stadsbibliotek.

Vårt uppdrag var förutom att göra teknisk/antikvarisk förstudie att pappa och läkta om taket och sedan täcka det med handspäntat furuspån i trelagstäckning.

Spåntaket tjärades efter läggningen och här har vi även monterat kopparplåtar och vitkalkat skorstenarna.

 

Tureholms slott

Reparation av klocktorn från 1700-talet vid Tureholms slott i Trosa.

Dela varukorgen