Takomläggningar

Vi utför tegeltakomläggningar på allt från enkla faluröda stugor och bodar på landsbygden till storslagna villor i staden.

Vår specialitet är omläggningar där det gamla takteglet behålls och kompletteras med tegel från vårt begagnatlager. Ibland lägger vi även nya tak, och det händer även att kunder vill ha hjälp med läggning av det äldre tegel de köpt från vårt lager.

Arbetsområdet sträcker sig inom en radie av ca 7-8 mil från Trosa.
Vi är medlemmar i Byggnadsvårdsföretagen, en branschorganisation där 9 regionala föreningar för byggnadsvårdsföretag samverkar. Tillsammans är vi ca 225 företag med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Villor från sekelskiftet

Våra vanligast förekommande uppdrag gäller villor från sekelskiftet 1900 fram till 1930-talet.

Tak från denna tid utgör nästan alltid en mycket väsentlig del av husets arkitektur, och de är ofta komplicerade med olika vinklar och former och med mycket plåtslageridetaljer. Att lägga om ett sådant tak till ett tekniskt bra skick utan att förvanska husets karaktär kräver naturligtvis tekniskt kunnande, men även engagemang och ett estetiskt sinne av hantverkarna som utför arbetet.

Detta är vår speciella nisch.

 

Handslaget tegel på Hembygdsgården i Trosa

Vi utför oftast våra uppdrag som totalåtaganden där vi tar hand om allt. Vi har egna byggnadsställningar, arbetsbilar, släpvagnar och annan teknisk utrustning till vårt förfogande för att kunna erbjuda en hög kvalitet och flexibilitet. 

Men vår viktigaste resurs är förstås inte maskinpark och verktyg utan människorna och kunskapen i företaget!

Utmanande & roligt

Detta var ett väldigt roligt men utmanande uppdrag med komplicerade plåtdetaljer.

Det är vanligt förekommande att vi stöter på rötskador i takkonstruktionen vid våra takomläggningar, men genom mångårig erfarenhet och kunnig personal kan vi hantera även avancerade träreparationer.

Sturehofs slott, norra och södra flyglarna

Ett hedrande uppdrag som omfattade besiktning med åtgärdsförslag samt omläggning av taken. Det glaserade teglet från 1780-talet kompletterades och all plåt målades.

Plåtdetalj vid Sturehofs slott, sannolikt original från 1780-talet. Vi målar med linoljefärg. Här är plåten grundmålad med det första lagret av fyra.

Fastighet i Södertälje

Omplåtning av alla takkupor, utbyte av fotrännor och omläggning av teglet.

Ett typiskt jobb för oss

Vi utför ofta även målning av vindskivor och andra trädetaljer som byts och vi använder då i nästan uteslutande linoljefärg vilket vi även säljer i vårt systerföretag Ekologiska Byggvaruhuset AB.

Målning sker ibland på plats men oftast utförs grundmålning i vår uppvärmda måleriverkstad för att säkerställa god kvalitet.

Herrgård med anor

Nyrenoverad herrgård utanför Gnesta, där kunden beställde både leverans och läggning av det gamla teglet.

Ovanlig takform i Djursholm

Våra takläggare gillar utmaningar. En mycket ovanlig takform med tre vågor och avancerade plåtdetaljer. Här krävs mångårig erfarenhet av takläggarna.

Återläggning av taktegel

Vi plockar ner och lägger tillbaka. Här håller vi på med återläggning av handslaget tegel efter ombrädning, pappning, läktning mm.

Dela varukorgen