B1E4 1120

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

375.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

575.00 kr

Produktdata

Längd 41-42
Bredd 25.5
Stämpel SVEDALA
Pannor/m2 14
m2/pall 12,4
Lagerplats HB33

m2 i lager:

10 i lager

Produktbeskrivning

Formpressade takpannor från tegelbruket i Svedala. Dessa pannor är vanligast i södra Sverige. Mycket god och jämn kvalité, ganska rena, något ljusa och flacka.

Tillverkare

Svedalas Tegelbruk

SVEDALAS TEGELBRUK i Svedala kommun i Skåne. Tegelbruket i Svedala uppfördes 1904 på initiativ av Sveriges tegelmästarförenings skolkommitté. Syftet var att bruket skulle fungera som utvecklingsanläggning för branschen och kunna erbjuda elever på den planerade tegelmästarskolan i Svedala praktiska kunskaper.

Att valet av ort föll på Svedala berodde på att här fanns rätt förutsättningar; närhet till väg och järnväg, samt att leran på platsen var lämplig för både gult och rött tegel. För att finansiera projektet bjöd man in till teckning av aktier vilka köptes upp av ett åttiotal tegelbruksägare runt om i Sverige.

Den tekniska utrustningen bestod inledningsvis av; matarsump, stenavskiljande dubbelt valsverk, press, avskärningsbord, automatisk elevator och gaffelvagnar.

På bruket använde man sig av en metod att torka tegel som kom att kallas “Svedalasystemet”. Teglet hissades upp i överbyggnader ovanför ugnen och man kunde därmed utnyttja spillvärmen för att torka teglet. Detta gjorde att produktionen redan från början kunde hållas igång även vintertid. Vid Svedala var 13 personer anställda under vintern och 28 personer under sommarhalvåret.

Tegelbruket var ursprungligen konstruerat för att producera en miljon tegelvaror per år, men byggdes ut 1918 för att möta den ökande efterfrågan. Tillbyggnaden bestod av en taktegelavdelning och en ny typ av ugn för taktegelbränning, en periodisk kammarugn.

Den 24 maj 1965 brann bruket ned men redan sex veckor efter branden kom alla anställda tillbaka till arbetet igen och produktionen kunde tas upp i full skala, även om delar av arbetet skedde under bar himmel. Svedala lades ned 1972 och 2003 revs de kvarvarande byggnaderna för att bereda plats för bostäder.

Stämpel: SVEDALA


Dela varukorgen