Ragnhildsborgs tegelbruk

RAGNHILDSBORGS TEGELBRUK i Södertälje kommun, i Södermanland anlades år 1775 som ett rent gårdstegelbruk, men fick med tiden en mer omfattande och industrialiserad produktion främst av takpannor vilket var deras specialitet, men även av mursten.

Längs Södertäljeviken fanns gott om lerförekomster och transportmöjligheterna på Mälaren var goda. Här låg ett flertal tegelbruk med Stockholm som huvudmarknad och tegelbruket vid gården Hushagen (senare Ranghildsborg) med sina två produktionsplatser, var ett av dem. Vid det norra bruket, där nu Mälarbadet ligger, tillverkades i huvudsak takpannor för gårdens eget behov. Det lades ned vid sekelskiftet 1900.
Det södra tegelbruket låg i anslutning till Ragnhildsborgs varv (numera Skepparklubben i Södertälje) och var i produktion från tidigt 1800-tal till 1930-talet. Här tillverkades stora mängder taktegel. Från och med år 1900 även kalkcementtegel (även kallad kalksandsten). En av gårdens byggnader (ett stall) är uppförd i ett sådant tegel. Produktionen i Ragnhildsborgs tegelbruk och kalksandstensfabrik var omfattande och lades ner först på 1930-talet.
Stämpel: på baksidan av klacken med RB utfört stort och med något klumpiga bokstäver.

RAGNHILDSBORGS TEGELBRUK i Södertälje kommun, i Södermanland anlades år 1775 som ett rent gårdstegelbruk, men fick med tiden en mer omfattande och industrialiserad produktion främst av takpannor vilket var deras specialitet, men även av mursten. Längs Södertäljeviken fanns gott om lerförekomster och transportmöjligheterna på Mälaren var goda. Här låg ett flertal tegelbruk med Stockholm som huvudmarknad och tegelbruket vid gården Hushagen (senare Ranghildsborg) med sina två produktionsplatser, var ett av dem. Vid det norra bruket, där nu Mälarbadet ligger, tillverkades i huvudsak takpannor för gårdens eget behov. Det lades ned vid sekelskiftet 1900. Det södra tegelbruket låg i anslutning till Ragnhildsborgs varv (numera Skepparklubben i Södertälje) och var i produktion från tidigt 1800-tal till 1930-talet. Här tillverkades stora mängder taktegel. Från och med år 1900 även kalkcementtegel (även kallad kalksandsten). En av gårdens byggnader (ett stall) är uppförd i ett sådant tegel. Produktionen i Ragnhildsborgs tegelbruk och kalksandstensfabrik var omfattande och lades ner först på 1930-talet. Stämpel: på baksidan av klacken med RB utfört stort och med något klumpiga bokstäver.

Filtrera Showing the single result
Filtrera efter tegelbruk
Filtrera

  R1Q7 0517

  Pris från 585 kr/m2

  I lager: 29 m2

  Längd39-40
  Bredd25-26
  StämpelRB
  Pannor/m212.8
  m2/pall14,2
  LagerplatsDK18
  Mer info

Börjar alla tegelpannor se likadana ut?

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt panna eller att föreslå alternativ.

Dela varukorgen