R1V 0919

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

1525.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

1,725.00 kr

Produktdata

Längd 36-37.5
Bredd 17-19
Stämpel WE BE 1967
Pannor/m2 34
m2/pall 6,2
Lagerplats GW35

m2 i lager:

Slut i lager

Produktbeskrivning

Helt unika och mycket ovanliga svenska ”Munk och Nunne” pannor tillverkade av Weberöds tegelbruk 1967.

Partiet är fin och välsorterat, pannorna är tjocka, starka och är i mycket bra skick. Det är troligt att de tillverkades för att läggas tillsammans med en äldre sort som förmodligen använts som mall, ett fåtal av dessa äldre pannor finns utspridda genom partiet. ”Nunnorna” är lätt koniska, de har klackar och stöd vilket gör att de ligger ganska stadigt på taket. ”Munkarna” är mindre i storlek och är även de lätt koniska. De har spikhål och fästs på läkten med spik eller skruv. Varje pall innehåller lika många pannor av varje sort.

Dessa pannor är egentligen tillverkade genom formpressning, men vi har valt att kategorisera dom som handslagna eftersom de har denna unika medeltida stil och form, och är tänkta att användas tillsammans med handslagna pannor.

Vi har även ett mindre parti med enbart nunnor som det kan behövas några extra av vid takläggning, partiet heter R1Vb.

Tillverkare

Weberöd Tegelbruk

WEBERÖD TEGELBRUK, i Lunds kommun i Skåne, startade i liten skala av tegelmästare Persson under andra hälften av 1800-talet. Leran i området var rödbrännande med mycket järn i och av fin kvalitet.

När järnvägen öppnade i trakten på 1890-talet ökade tillverkningen men produktionen bedrevs fortfarande med relativt enkla metoder och teglet brändes i en fältugn som tog ca 30 000 stenar per bränning. År 1900 byggdes en ny ugn i Veberöd, en så kallad ringugn och enklare maskiner installerades som gjorde arbetet på bruket mer rationellt. Produktionen ökade nu till 2 miljoner tegelstenar per år.

Ytterliggare ett tegelbruk startades i trakten av direktör Lundkvist, bruket fick namnet Veberöd Tegelfabrik. Detta bruk brann ned 1913 och inga pengar fanns för återuppbyggnad. Det som fanns kvar av fastigheter och maskiner såldes och köparna kunde år 1934 köpa in även Persson gamla tegelbruk. Den sammanslagna verksamheten fick namnet Weberöds Nya Tegelbruk.
På 1940-talet var bruket det största i länet med en produktion på 9,6 miljoner olika tegelvaror per år. Man transporterade tegel mestadels med lastbil, men även via järnväg och mindre mängder skickades med hästfordon.

Weberöd har använt många olika stämplar under årens lopp. Den äldsta tros vara stavat med W, men även de yngre stämplarna återgick till att stava med W. Bruket lades ner 1972.

Stämpel: Weberöd, Veberöd mfl.


Dela varukorgen