G2T2 0821

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

270.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

470.00 kr

Produktdata

Längd 41.5
Bredd 28
Stämpel Sillbo Tegelbruk
Pannor/m2 10,8
m2/pall 21,8
Lagerplats GW31

m2 i lager:

Slut i lager

Produktbeskrivning

Något ovanliga pannor från Sillbo Tegelbruk. Pannorna är hårdbrända och rikligt påväxta med mycket gröna lavar.

Tillverkare

Sillbo Tegelbruk

SILLBO TEGELBRUK i Heby kommun i Västmanland anlades under 1870-talet och lades ned 1971, på platsen fanns då redan en såg och en kvarn. Produktionen omfattade företrädelsevis en- och tvåkupigt strängpressat taktegel men även en mindre del murtegel och rör.

I slutet av 1800-talet tillverkade bruket 60 000 takpannor omkring 1903 fanns vid bruket 6 anställda och produktionen omfattade 150 000 mur- och taktegel. Driften skedde med ångmaskin från vilken det gick drivlinor fram till de olika verksamheterna, sågen, kvarnen och tegelverket.

1927 flyttades tegelverket till andra sidan ån, för brandriskens skull och fick då fyra flamugnar med torkutrymmen. 1939 var produktionen uppe i 1,2 miljoner takpannor, året innan hade verksamheten byggts ut med ytterligare tre ugnar.

År 1945 köptes bruket av Olsson & Rosenlund som fortsatte producera taktegel fram till nedläggningen 1971.

Stämpel: Sillbo tegelbruk Heby


Dela varukorgen