G2T1 0821

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

270.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

470.00 kr

Produktdata

Längd 40.5-41.5
Bredd 28-28.5
Stämpel Sala Tegel
Pannor/m2 11
m2/pall 22,3
Lagerplats GW31

m2 i lager:

Slut i lager

Produktbeskrivning

Något ovanliga pannor från Sala Tegelbruk. Pannorna har små variationer i längd, bredd och kupning. Rikligt påväxta med mycket gröna lavar.

Tillverkare

Salas Tegelbruk

SALAS TEGELBRUK i Sala kommun, i Västmanland, anlades år 1881, (enligt uppgift efter att staden hade drabbats av en brand året innan och man behövde mängder av tegel för att bygga upp nya hus). Bruket, som främst tillverkade murtegel, ägdes sedemera av familjen Camitz. Curt Camitz var också författare och redaktör för tidningen Tegel som utkom mellan år 1911 och 1987. Vid bruket tillverkades även både en-, två- och trekupiga strängpressade pannor samt klinttegel och rörtegel.

1890 producerade bruket 180 000 takpannor samt mursten och rörtegel. 1895 hade produktionen ökat till 933 700 mur- och taktegel. På 1890-talet drevs verksamheten som aktiebolag och hade ringugn, ångmaskin och 65 anställda.

Tegelbruket elektrifierades i slutet av 1910-talet och år 1922 hade man hundra anställda och produktionen var uppe i 3,5 miljoner takpannor. Från 1924 bedrevs verksamheten året runt och tillverkningen passerade 5 miljoner. År 1940 fanns 70 anställda vid bruket och produktionen var då uppe i 10 miljoner tegel.

Vilken typ av tegelprodukt som tillverkades varierar över tiden på 30-talet låg tonvikten på murtegel, takpannor och dräneringsrör. På 40-talet tillverkade man mest högporöst murtegel och takpannor och tio år senare var det istället fasadtegel, lättmurtegel och takpannor som stod för merparten av produktionen. Verksamheten lades ned på 1970-talet.

Stämpel: SALA-TEGEL SWEDEN och V-57 SALA TEGEL.


Dela varukorgen