G2J8 0519

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

270.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

470.00 kr

Produktdata

Längd 37-38
Bredd 29
Stämpel WALLA
Pannor/m2 12.5
m2/pall 17
Lagerplats GW27

m2 i lager:

37 i lager

Produktbeskrivning

Breda och korta pannor, ljusa i kulören och med fin patina.

Tillverkare

Walla Tegelbruk

WALLA TEGELBRUK i Katrineholms kommun i Södermanland, var ett av få bruk i Södermanland som inte hörde till en gård, utan hade en stor industrialiserad produktion. Företagsnamnet var från början Tegelbruks AB Walla-Katrineholm.

Valla anlades 1898 på en plats där tre driftiga bröder vid namn Grönkvist hittat lera av hög kvalitet. Vid en bolagsstämma i september 1898 beslutades att tegelbruket i Valla skulle byggas med ringugn och att ett bostadshus för tegelmästaren skulle uppföras. Man beslutade även att köpa in en ångmaskin om 60 hästkrafter till verksamheten. 15 juni 1899 startade tillverkningen och försäljningen av ”mursten, taktegel och dräneringsrör samt i övrigt vad till lerindustrien hörer”. Vid bruket fanns då 30 personer anställda och under året producerade man 384 485 st murtegel. År 1900 började bruket tillverka taktegel. Tegelmästaren hade 1500 kronor i årslön samt fritt husrum och fri tillgång till ved.

1910 blev brukets bästa år ditintills. Produktionen uppgick till 1 739 116 tegel, varav 404 000 takpannor och resten reveteringstegel, murtegel, klinttegel och rörtegel. Produktionen av taktegel omfattade en- och tvåkupigt ofalsat strängpressat taktegel samt enkupigt falsat. Bolagsstyrelsen beslutar att bygga ut verksamheten och investera i maskinparken för att möta efterfrågan på tegelprodukter, vilken uppges vara så stor att förfrågningar måste avvisas.

1917 köper bolaget in mer mark i Sköldinge, en mil öster om Valla och där uppförs ytterligare ett tegelbruk som tas i drift året efter. År 1918 var 51 personer sysselsatta i Sköldingebruket och 46 personer i Vallabruket. Redan ett par år senare har dock efterfrågan på tegel sjunkit så mycket att man beslutar lägga ned tillverkningen av murtegel. 1921 blir bolagets första förlustår och bruket i Valla står still på grund av konflikter och strejk. 1924 går båda bruken för fullt igen och produktionen är större än någonsin tidigare.

1947 tar Hans Grönkwist över VD posten i bolaget, Hans är barnbarn till en av grundarna. Vid Sköldingebruket tillverkas bara mellanväggsplattor och vid Vallabruket består produktionen företrädelsevis fasadtegel.

Företagsnamnet ändras år 1961 till Walla Tegel AB. Den dåliga konjunkturutvecklingen gör att man beslutar lägga ned Sköldingebruket år 1969 och under 1972 läggs även bruket i Valla ned.

Stämpel: WALLA


Dela varukorgen