G1F1 0817

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

290.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

490.00 kr

Produktdata

Längd 40-41
Bredd 23
Stämpel Uppsala Vaksala Eke
Pannor/m2 13.2
m2/pall 18
Lagerplats GW25

m2 i lager:

108 i lager

Produktbeskrivning

Fina och mycket hårdbrända pannor.

Tillverkare

Vaksala-Eke Tegelbruk

VAKSALA-EKE TEGELBRUK i Uppsala kommun i Uppland, anlades i början av 1950-talet. Vid bruket tillverkades inledningsvis huvudsakligen en- och tvåkupigt strängpressat taktegel.

Vaksala-Eke Tegelbruk var efterträdare till Waksala Nya Tegelbruk i Petterslund. Waksala Nya Tegelbruk flyttades till Eke när det blev förbjudet för företaget att bryta mer lera i Petterslund och trakten däromkring. I samband med flytten bytte bruket namn till Waksala-Eke Tegelbruk & Tegelindustri.
Företaget införlivades 1965 med AB Upsala Cementgjuteri. Anläggningens byggdes då om och produktionen kom nu att bestå av lättklinkerblock, Lecablock och murblock för användning i skilda slags byggnadsverk. Vid denna tid upphörde tillverkningen av tegelprodukter, blocktillverkningen pågick till 1989.

Stämpel: VAKSALA EKE UPSALA II (samt årtal)


Dela varukorgen