B1F1 1120

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

315.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

515.00 kr

Produktdata

Längd 41
Bredd 23.5
Stämpel Minnesberg
Pannor/m2 14,3
m2/pall 13,5
Lagerplats DK8+DK9

m2 i lager:

Slut i lager

Produktbeskrivning

Formpressade takpannor från anrika Minnesbergs Tegelbruk i Trelleborg. Mycket god och jämn kvalité, något ljusa och kupiga. Pannorna är tvättade.

Tillverkare

Minnesbergs Tegelbruk

MINNESBERGS TEGELBRUK i Trelleborgs kommun i Skåne. När tegeltillverkningen först startade på platsen är okänt. Enligt uppgift fanns ett äldre tegelbruk vid Mariebergs gård och driften av detta togs över av Minnebergs tegelbruksbolag år 1882. 1888 ombildades bolaget till Minnesbergs tegelbruks Aktiebolag och i samband med detta byggdes ett nytt tegelbruk med en så kallad sicksack-ugn enligt danskt system. Ugnen hade 12 kammare vilka var och en rymde 8 000 tegel. Tanken var att driva verksamheten året runt, men det visade sig vara svårt och man gick tillbaka till säsongsproduktion.

Bruket var tidigt specialiserat på högförädlade tegelprodukter och där fanns både blådämpningsugn och glacerugn. 1896 utökades verksamheten med ett helt nytt bruk, Minnesberg II. Det nya bruket fick en ringugn med 18 kammare, vilka rymde 8 000 tegel var. Redan 1899 byggdes sedan ytterligare en fabrik, Minnesberg III med en väldig ringugn som rymde 15 000 tegel i 18 ugnar. De tre fabrikernas sammanlagda kapacitet vid sekelskiftet 1900 var drygt 14 miljoner tegel. Dåliga torkmöjligheter och konjunkturnedgång gjorde dock att produktionen inte uppgick till mer än ca 6 miljoner tegel per år.

1903 började Minnesberg tillverka takpannor. Framför allt var det brukets falsade taktegel som snabbt blev en stor produkt. Under 1920 och 1930-talen tillverkades årligen omkring 1 miljon takpannor av många olika slag, till exempel munk- och nunnetegel. Vid bruket fanns då även Muffelugnar för glacering av taktegel. 1937 elektrificerades produktionen, ungefär vid samma tid byggdes nya torklador och verksamheten drevs efter detta året runt. 1945 tillverkade Minnesberg 16% av allt taktegel i Skåne.

År 1956 upphörde produktionen av taktegel, men bruket fortsatte med annan tillverkning fram till 1993 då all produktion var nedlagd.

Stämpel: Minnesberg - Trelleborg


Börjar alla tegelpannor se likadana ut?

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt panna eller att föreslå alternativ.

Dela varukorgen