Stämplar

Strängpressade pannor

De strängpressade pannorna är ofta stämplade på baksidan. Under efterkrigstidens kraftiga byggkonjunktur var det tegelbruken i Uppland och Västmanland som dominerade marknaden i mellansverige. De allra största bruken låg runt orterna Vittinge och Heby. Dessa tegelbruk har bland annat tillverkat pannan med benämningen E 13, vilken är svensk standard idag. Andra förekommande fabrikat som låg i samma tegelbrukstäta trakt är till exempel Sala, Josefsdal, Lundkvist & Huddén, Boksta, Valla, Starfors, Tuna med mera. Under den här perioden blir det enkupiga teglet vanligast på flerbostadshus medan det tvåkupiga förekommer i större utsträckning på villor.

 

Formpressade pannor

Vanliga stämplar på formpressade pannor i mellansverige kan till exempel vara Upsala-Ekeby, Heby tegelverk eller Sankt Eriks. Södra Sverige har som sagts tidigare haft en starkare tradition av formpressat tegel.
Där har funnits ett stort antal tegelbruk. Några exempel är Minnesberg, Slottsmöllan, Cimbrishamn, Veberöd, Börringe och Lomma.

Dessa typer av formpressade pannor, från ”Uppsala-Ekeby”, ”St Erik” samt ”Olsson & Rosenlunds AB Heby”, är vanligt förekommande i vårat tegellager.

Alla de hundratals taktegelbruk som funnits i landet är nu nedlagda. Endast det högt industrialiserade Vittinge Tegelbruk återstår. Det ägs av den Franska takkoncernen Moniér.

 

Handslagna pannor

Det handslagna tegel som vi säljer är vanligtvis tillverkat mellan tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal. 1700-talstegel är relativt ovanligt eftersom få byggnader var belagda med tegel under den tiden. Särskilt när det gäller handslaget tegel är det kanske extra intressant att veta var och när de pannor man lägger på sitt tak tillverkats. Eftersom det har funnits mängder av små tegelbruk bara i sörmland, kan det ibland vara svårt att uttala sig om teglets ursprung. Våra kunskaper och erfarenheter inom detta område ökar dock kontinuerligt, och oftast brukar vi åtminstone ungefärligt kunna åldersbestämma teglet.

Exempel på stämplar på handslagna tegelpannor

Är ett handslaget tegel stämplat, vilket inte alltid är fallet, så sitter stämpeln vanligtvis på klacken. Ofta är det en bokstavskombination som hänvisar till tegelbrukets eller bruksägarens namn. Även bomärkesliknande tecken förekommer.

Ett av de vanligaste handslagna tegelfabrikaten som vi hanterar är Sörbyteglet, med stämpeln S.S eller R.S.
Det låg vid Sörby säteri i närheten av Gnesta och var vid sekelskiftet 1900 Sörmlands största tegelbruk. Tillverkningen är känd från 1765 och upphörde 1907. För dig som är mer intresserad av stämplar är vårt Taktegelmuseum i Trosa alltid öppet.  

Dela varukorgen