R1Y3 1905

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

380.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

760.00 kr

Produktdata

Längd42-43
Bredd25-26
StämpelCB
Pannor/m211.9
m2/pall15
LagerplatsDK15

Kvadratmeter i lager:

10 i lager

Tillägg:

0.00 kr

Produktbeskrivning

Fina och välbrända pannor, ganska kupiga.

Tillverkare

STJÄRNHOLMS TEGELBRUK i Nyköpings kommun i Södermanland är ett gammalt gårdstegelbruk som anlades omkring 1735 av överste C J Burger von Ritterslein (död 1745). Under en storm år 1733 blåste en av herrgårdens skorstenar ned och vådeld lade hela huset i aska. Tegelbruket anlades när en ny mangårdsbyggnad i tegel skulle uppföras på platsen. Det första bruket byggdes för att kunna producera 12 000 tegelstenar per år, men det ersattes senare av ett nytt med kapacitet att tillverka 60 000 murtegel och lika många takpannor. Ved till ugnarna togs från släktgårdar i Finland.

Under åren 1807-1822 ägdes bruken av hovstallmästare JV Wästfeldt. Överskottet från tegelbruket såldes bland annat till Nyköping och Stockholm. När verksamheten var som störst fanns här en förman och tio anställda arbetare. Stjärnholms tegelbruk lades ned i slutet av 1800-talet. Tegelladan med sitt säteritak står fortfarande kvar öster om gården.

Stämpel: CB (CJ Burger von Ritterslein), W i relief (JV Wästfeldt)

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)