R1Y3 0519

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

460.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

660.00 kr

Produktdata

Längd 42-43
Bredd 25-26
Stämpel CB
Pannor/m2 11.9
m2/pall 15
Lagerplats DK15

m2 i lager:

Slut i lager

Produktbeskrivning

Fina och välbrända pannor, ganska kupiga.

Tillverkare

Stjärnholms Tegelbruk

STJÄRNHOLMS TEGELBRUK i Nyköpings kommun i Södermanland är ett gammalt gårdstegelbruk som anlades omkring 1735 av överste C J Burger von Ritterslein (död 1745). Under en storm år 1733 blåste en av herrgårdens skorstenar ned och vådeld lade hela huset i aska. Tegelbruket anlades när en ny mangårdsbyggnad i tegel skulle uppföras på platsen. Det första bruket byggdes för att kunna producera 12 000 tegelstenar per år, men det ersattes senare av ett nytt med kapacitet att tillverka 60 000 murtegel och lika många takpannor. Ved till ugnarna togs från släktgårdar i Finland.

Under åren 1807-1822 ägdes bruken av hovstallmästare JV Wästfeldt. Överskottet från tegelbruket såldes bland annat till Nyköping och Stockholm. När verksamheten var som störst fanns här en förman och tio anställda arbetare. Stjärnholms tegelbruk lades ned i slutet av 1800-talet. Tegelladan med sitt säteritak står fortfarande kvar öster om gården.

Stämpel: CB (CJ Burger von Ritterslein), W i relief (JV Wästfeldt)


Dela varukorgen