G2I6 1802

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

205.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

410.00 kr

Produktdata

Längd41
Bredd28
StämpelSillbo Tegelbruk
Pannor/m211
m2/pall21.8
LagerplatsGW9

Kvadratmeter i lager:

23 i lager

Tillägg:

0.00 kr

Produktbeskrivning

Tillverkare

SILLBO TEGELBRUK i Heby kommun i Västmanland anlades under 1870-talet och lades ned 1971, på platsen fanns då redan en såg och en kvarn. Produktionen omfattade företrädelsevis en- och tvåkupigt strängpressat taktegel men även en mindre del murtegel och rör.

I slutet av 1800-talet tillverkade bruket 60 000 takpannor omkring 1903 fanns vid bruket 6 anställda och produktionen omfattade 150 000 mur- och taktegel. Driften skedde med ångmaskin från vilken det gick drivlinor fram till de olika verksamheterna, sågen, kvarnen och tegelverket.

1927 flyttades tegelverket till andra sidan ån, för brandriskens skull och fick då fyra flamugnar med torkutrymmen. 1939 var produktionen uppe i 1,2 miljoner takpannor, året innan hade verksamheten byggts ut med ytterligare tre ugnar.

År 1945 köptes bruket av Olsson & Rosenlund som fortsatte producera taktegel fram till nedläggningen 1971.

Stämpel: Sillbo tegelbruk Heby

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)