G1P8 1906

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

205.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

410.00 kr

Produktdata

Längd40-41
Bredd23-24
StämpelNyby Tegel
Pannor/m213.4
m2/pall17.8
LagerplatsGW3

Kvadratmeter i lager:

7 i lager

Tillägg:

0.00 kr

Produktbeskrivning

Ett fåtal pannor i denna parti är ostämplade, pannorna passar fint med varandra.

Tillverkare

NYBY TEGELBRUK i Sala kommun, i Västmanland finns med säkerhet belagt från mitten av 1800-talet, men det bondeägda bruket på Stampslätten, till vilket det också hörde en såg och en kvarn finns omnämnt som ”tegelbruket” redan 1750. 

På 1860-talet producerade bruket tegel av alla slag. Mot slutet av seklet hade produktionen renodlats till att omfatta taktegel och murtegel. Omkring år 1890 köptes bruket av Nils Olsson som moderniserade det i omgångar. År 1897 tillverkade man 60 000 tak- samt murtegel och 1910 var produktionen något större med 85 000 tak- och murtegel.

I slutet av 1940-talet köptes bruket av Arvid Lyckman och Anders Diös AB. I samband med detta revs det mesta av den gamla anläggningen och en ny byggnad i fyra våningar med fyra flamuggnar och torkutrymmen uppfördes. Samtidigt övergick man till året-runt-drift med elverk. Tillverkningen bestod enbart av oglaserade takpannor och tegelrör. 1955 arbetade 20 man på bruket och produktionen omfattade 1,7 miljoner takpannor samt en mindre mängd rör.

När efterfrågan på taktegel minskade gick man över till att enbart tillverka tegelrör. 1970 lades verksamheten ned.

Stämpel: Nyby Tegel

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)