G1K9 1910

Pris per m2

Vid köp av hela partiet eller minst 30 m2

205.00 kr

Vid köp av delat parti som är mindre än 30 m2

410.00 kr

Produktdata

Längd41.5-42
Bredd24
StämpelJosefsdals
Pannor/m212,4
m2/pall20,9
LagerplatsGW18

Kvadratmeter i lager:

12 i lager

Tillägg:

0.00 kr

Produktbeskrivning

Något ovanliga pannor från Josefsdals Tegelbruk, de är lite bredare än övriga modeller. Flacka, ganska lätta och med något varierande längd och kupning.

Tillverkare

JOSEFSDALS TEGELBRUK i Sala kommun i Västmanland anlades 1925 av godsägare Carl Malmlöf på Josefsdals gård tillsammans med Sixten Frunck, Sigfrid Ericsson och Vilhelm Björkman. Ett trettiotal arbetare anställdes och produktionen beräknades uppgå till omkring 40 000 takpannor och rör året runt. Verksamheten drevs som aktiebolag och år 1928 arrenderades driften ut till Strå Kalkbruk. Det året producerade bruket 3 miljoner takpannor (vilket gav dem en delad andra plats som näst största taktegelproducent det året), men inget murtegel.

Fullt utbyggd hade bruket nio flamugnar och i början av 1940-talet fanns vid Josefsdal 90 anställda och produktionen var uppe i 4 miljoner takpannor och 1 miljon rör. Vid bruket tillverkades en- och tvåkupiga strängpressade takpannor, men kvaliteten var inte alltid den bästa. Josefsdal hörde nämligen till de bruk som bytte valspress mot skruvpress vilket följdes av åtskilliga reklamationer på takteglet. Merparten av produktionen såldes till Stockholm.

I Svensk mediedatabas finns en 16 minuter lång dokumentärfilm från 1947 som skildrar den stora branden i Josefsdals tegelbruk.

” Den 20/5 1947 är det dags för utryckning. Larmet har kommit från Josefsdals tegelbruk. När brandmännen anländer har branden redan fått fäste i byggnaden, och det torra virket i träbyggnaden gör att fabriken på några minuter är övertänd. Hettan gör att närmande av branden är omöjligt och lågornas luftsug gör att risken att sugas in i eldhavet är stor. Brandmännen gör vad de kan för att hindra elden att sprida sig, men kan inte hindra att hela den stora fabriksbyggnaden på ett par timmar förvandlas till en rykande ruinhög. Dagen efter återstår endast förvridna stålskelett av maskinerna. ”

Bruket byggdes upp igen efter branden och drevs vidare fram till 1965 då verksamheten lades ned.

Stämpel: Josefsdal, Josefsdals tegelbruk

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)